Global
经营战略

♦  经营战略 

    创新   集成   资本

♦  经营方针

产业发 展与顾客需求和谐         管理体 系与经营绩效共进

节约资 源与保护环境并重         企业进 步与员工价值协同


普天现 代化智能终端生产线西安普天微波生产线 东信和 平智能卡生产线


   

 

 

友情链接:    财神棋牌   九万棋牌安全吗   亲朋棋牌app   九万棋牌在线   好朋友棋牌